• 2004
    Filozofia – Pre prácu s textom niet lepšieho odboru, než štúdium filozofie. Humanitné vzdelanie som získal na Trnavskej univerzite.
  • 2005
    Mediálna agentúra – Počas stáže v najväčšej českej mediálnej agentúre Médea som nahliadol do princípov fungovania obchodu s mediálnym priestorom a spoznal som jeho hodnotu.
  • 2006
    Akadémia public relations – kurz organizovaný Asociáciou českých PR agentúr a Vysokou školou ekonomickou v Prahe. Súčasťou kurzu bola aj stáž v agenúre.

Po získaní magisterského titulu v odbore filozofia v roku 2004 som sa zameral na oblasť médií a mediálnu komunikáciu. V Prahe som absolvoval stáž v mediálnej agentúre a kurz PR.