Novinár

Na mestskom úrade v Kremnici som pôsobil aj ako redaktor médií samosprávy. V spolpráci s Transparency International Slovensko som vypracoval štatút Kremnických novín. Ako redaktor týždenníka MY Hornonitrianske noviny som dva roky písal o dianí v samosprávach regiónu. Komunikoval som s mnohými rôznymi ľuďmi, spracoval širokú škálu tém a čitateľom som sa snažil zrozumiteľne podať zložité problémy.

Kremnické noviny pod mojim vedením od 2/2013 do 1/2016

Moje články pre vydavateľstvo Petit Press 


Fotograf

Takmer všetky novinové články, ktoré som napísal, dopĺňajú moje fotografie. Fotografii som sa začal venovať na základnej škole, kedy som pričuchol k vôni vývojky a ustaľovača. Svoju fotografickú vášeň nezdieľam na sociálnych sieťach ani internetových galériách. Pre klientov však viem vytvoriť súbor kvalitných fotografií, alebo videí.


Poradca

S desaťročnou skúsenosťou s mediálnou komunikáciou som založil projekt Jurtinus.online a začal som poskytovať konzultácie a služby na mieru. Pripravujeme mediálne a informačné kampane, vytváram mediálne obsahy pre web, sociálne siete, newslettre a tlačoviny.